Soraluzeko kiroldegiaren eraikinean emango diren zerbitzuen ustiapena eta kudeaketa kontratua.

2015/12/23
Soraluzeko udalak, Arana Kiroldegiaren eraikinean emango diren zerbitzuen ustiapena eta kudeaketarako deialdia egin du.

Tokiko Gobernu-Batzarrak, 2015eko abenduaren 9an hartutako erabakiaren bidez, Soraluzeko kiroldegiaren eraikinean emango diren zerbitzuen  ustiapena eta kudeaketa kontratuaren baldintza administratiboen plegua eta plegu teknikoa onartu ditu.

Era berean, aipatutako obra kontratuaren lizitazioari prozedura ireki bidez eta ohiko izapidez hasera ematea erabaki da.

Hona hemen dokumentazioa: