Atzoko Osoko Bilkurako erabakiak

2020/07/03
Udalbatzarra osatzen duten hamaika zinegotziek aho batez onartu zituzten eztabaidagai izan zituzten punturik gehienak atzo arratsaldean egin zuten alarma-egoeraren osteko lehen bileran.

Atzo arratsaldean ohiko bilera egin zuten Udalbatza osatzen duten hamaika zinegotziek, ondorengo erabakiak hartu zituztelarik:

 • 2020ko otsailaren 5eko saioaren akta, hala badagokio onartzea.

Aho batez onartu da.

 • Alkatetzaren dekretuen berri ematea.

Ez da bozkapean jartzen.

 • 2019ko kontu orokorraren onarpena.

Aho batez onartu da.

 • 2019ko aurrekontu likidazioa eta idazkari kontuhartzailearen komunikazioa.

Ez da bozkapean jartzen.

 • 2020ko aurrekontuko hainbat gastu partiden ez erabilgarritasun akordioa onartzea.

Onartu egin da. Aldeko 6 bozka (EAJ-PNV, PSE-EE) eta 5 abstentzio (EH Bildu).

 • 2020ko aurrekontuko Kreditu aldaketak onartzea.

Aho batez onartu da.

 • Gipuzkoa etorbideko eta Ezozibideko lur zoru publikoaren desafekzioaren behin betiko  onarpena.

Aho batez onartu da.

 • Ordenantzaren behin betiko onarpena; Zibismo ordenantzaren aldaketa.

Onartu egin da. Aldeko 6 bozka (EAJ-PNV, PSE-EE) eta 5 abstentzio (EH Bildu).

 • Ordenantzaren behin betiko onarpena:Gizarte larrialdiko egoerei erantzuteko harrera etxebizitzaren ordenantzaren behin betiko onarpena.

Aho batez onartu da.

 • Hitzarmena onartzea Eibarko Udalarekin Gizarte larrialdi egoerei erantzuteko harrera etxebizitzaren erabilerari buruz.

Aho batez onartu da.

 • Mozioa  EHBILDU taldeak  aurkeztutakoa : Pascual Churruca erememuaren inguruan.

Ez da onartu. Aurkako 6 bozka (EAJ-PNV, PSE-EE) eta aldeko 5 bozka (EH Bildu).

 • Hitzarmena onartzea, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitza sailarekin Txurrukako azpieremuen, alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko.

Onartu egin da. Aldeko 6 bozka (EAJ-PNV, PSE-EE) eta aurkako 5 bozka (EH Bildu).

 • Hitzarmena berrestea: TETRA sistemarako lankidetza hitzarmena Udaltzaingoa eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren artean.

Aho batez onartu da.

 • Hitzarmena Berrestea:Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko lankidetza hitzarmen markoa.

Aho batez onartu da.

 • Hitzarmena onartzea: SCHAEFFLER Iberia, S.L.U enpresarekin zuhaitz landaketarako.

Aho batez onartu da.

 • 2021.urteko lan egutegirako herriko jai-eguna izendatzea ( Uztailaren 26a).

Aho batez onartu da.

 • Mozioa. EHBILDU, EAJ/PNV eta PSE-EE alderdi politikoek aurkeztutakoa.

Aho batez onartu da.

 • COVID-19ak eragindako egoerari erantzuteko, udalean ordezkaritza duten alderdi guztien arteko ekintza plan bat diseinatzeko EH Bilduk aurkeztutako proposamena.

Onartu egin da. 6 abstentzio (EAJ-PNV, PSE-EE) eta aldeko 5 bozka (EH Bildu).