Eraikinen ikuskaritza teknikoa

Eraikinen ikuskaritza teknikoa

2018/01/23
50 urte baino gehiagoko etxeek Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa (EIT) pasa beharko dute aurten; ekainaren 27ra artekoa da epea eta udaletxean eskatu behar da informazioa.

Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa arkitekto edo aparejadore batek eginiko (EIT) txosten tekniko bat da, eta bertan eraikinaren azterketa bisuala egin ondoren bere kontserbazio egoera, dituen akatsak eta balizko zergatiak azaltzen dira. Txosten horretan, ikusitako gabeziak konpontzeko behar diren obren proposamena ere egiten da. Irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzei buruzko txosten bat egiten da osatzeko, eta higiezinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria ere bai.

Zer da EIT?

EIT eraikinen segurtasun, bizigarritasun eta erosotasun baldintzak hobeto ezagutzeko tresna da, baita etorkizuneko kalteei aurre hartzeko mantentze lanak egiteko ere. Era berean, erabilgarria izango da 50 urtez gorako eraikinen kontserbazio egoerak behar dituen konponketak programatu eta lehentasuna emateko.

Beharrezkoa al da EIT-a pasatzea?

Zure eraikinak 50 urte baino gehiago baditu, BAI. Euskadiko lurzoruaren legean EIT-ak AURREIKUSI agertu zirenetik, 50 urte baino gehiagoko eraikinen jabeek eraikinaren ikertze teknikoa burutzeko enkargua hautazko tekniko bati eman behar diote.

Nork du EIT aurkezteko betebeharra?

Eraikinaren jabearen betebeharra da eta eraikina kontserbatzeko legezko betebeharrean sartuta dago. Betebehar hau betetzen ez bada, hirigintzako arau haustea izango da.

Non eta noiz aurkeztu behar da EIT?

Udalean aurkeztu behar da, legediak aurreikusitako formatuan.

2018ko ekainaren 27ra arteko epea izango dute EIT-a egiteko erabilera nagusia bertan bizitzeko duten eraikin guztiek, baldin eta 2017ko ekainaren 27an 50 urteko edo gehiagoko antzinatasuna badute. Salbuetsita geldituko dira, data horretan azterketa teknikoa eginda duten eraikinak.