Osoko bilkurako erabakiak

2022/10/06
Atzo arratsaldez ohiko bilkura egin zuten Udalbatza osatzen duten zinegotziek eta ondorengo akordioak hartu zituzten:

1. 2022ko uztailaren 7ko saioaren akta, hala badagokio onartzea.
Aho batez onartu zen.
2. Alkatetzaren dekretuen berri ematea.
Ez da bozkapean jartzen.
3. Tasa berri baten sorkuntza hautaprobak egiteagatik.
Aho batez onartu zen.
4. 2023ko Ordenantza fiskalen aldaketa proposamena.
Aho batez onartu zen.
5. Taxia. 2023ko tarifen proposamena.
Aho batez onartu zen.
6. 2022. urteko 6. Kreditu aldaketaren onarpena.
Onartu egin zen 6 aldeko bozka ( EAJ/PNV eta PSE-EE) eta 5 abstentzio
(EHBildu)
7. Maileguaren kontratazioa proposamena.
Onartu egin zen 6 aldeko bozka ( EAJ/PNV eta PSE-EE) eta 5 abstentzio
(EHBildu)
8. Ezozibide 34. zenbakiko igogailuaren proiektua gauzatzeko lur
zoru publikoaren desafekzioa.
Aho batez onartu zen.
9. Udalsarea 2030. Hitzarmen berria.
Aho batez onartu zen.
10. Eskola kirolaren kudeaketa eta arretarako egiturak garatzeko
udalaren eta ikastetxeen arteko hitzarmena.
Aho batez onartu zen.
11. Bizikidetzaren aurka jasotako erasoen aurrean abian jarri
beharreko protokoloa.
Aho batez onartu zen.
12. EUSKARALDIA. Erakunde adierazpena.
Aho batez onartu zen.
13. Eskari eta Galderak.