Udalbatzaren Osoko Bilkura

2016/12/21
Udal korporazioak zortzi puntu izango ditu aztergai bihar arratsaldeko zazpietan egingo duen bi hilean behingo ohiko batzarrean, datorren urterako aurrekontua tartean.

GAI ZERRENDA

1.-2016ko urriaren 13ko saioaren akta, hala badagokio, onartzea.

2.-Alkatetzaren dekretuen berri ematea.

3.-2017. urterako Aurrekontua.

4.-2017. urterako Aurrekontuaren exekuzio-araua.

5.-Frontoi kaleko 5 udal etxebizitzatako maizterrak aukeratzeko oinarrien plegua.

6.-“Gizaburuaga” izeneko landa-lursaila erostea Urruzkarate baserriaren jabeei.

7.-Ur Kontsortzioaren estatutu aldaketa.

8.-Euskadiko Polio Elkartearen mozioa.

9.-Eskari eta galderak.