Obra handiak

Zer da eta zertarako?

Obra handiak egiteko udal lizentziaren eskaria.

Obra handiak dira:

 • Eraikuntza lan berriak
 • Elementu komunei (fatxadak, sarrera, eskailerak...) edo egiturari eragiten dien erreforma edo erreabilitazio lanak
 • Urbanizazio lanak
 • Lur mugimenduak
 • Eraisketak

Hartzaileak

Interesatutako pertsona fisiko eta juridikoak.

Aurkeztu beharreko agiriak

 • "Obra handien lizentzia eskaera” ondorengo instantzia deskargatu eta erabili dezakezu.
 • Proiektu teknikoa (hala eskatzen denean). Paperean eta euskarri digitalean.
 • Aldamiaje proiektua (hala eskatzen denean). 
 • Udal teknikariak eskatzen duen dokumentazio gehigarria.

Aurkezteko epea

Mugagabea (beti obrak hasi baino lehenago).

Aurkezteko tokia

DEPENDENTZIA: Harrera bulegoan. Udaletxea. Santa Ana 1, behe solairuan.
ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera: 09:00-14:00
Informazio kontaktua:
Telefonoa: 943 75 30 45
e-maila: bulegoteknikoa@soraluze.eus

Zerga eta tasen ordainketa

Onartutako udal ordenantzen arabera:

 • Eraikinen, instalazioen eta obren gaineko zergaren ordenantza fiskal erregulatzailea (zergen ordenantza PDF).
 • Zerbitzu publikoen prestazioa eta administrazio lanak egiteagatiko tasen ordenantza erregulatzailea (tasen ordenantza PDF).

Eta hirigintza ustiapenari dagozkionak, egongo balira.

Organo tramitatzailea:

Hirigintza

Erresoluzio organoa:

Alkatetza

Erresoluzio epea:

Hiru hilabete

Administrazioaren isiltasunaren eragina:

Baloratzekoa

Lege araudia:

 • 2/2006 Zoru eta Hirigintza Legea.
 • 2/2008 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 20koa, Zoruaren Legea berritua onartu zenekoa.
 • 2187/1978 Errege Dekretua, Hirigintza Diziplinaren Arautegia onartzen duena.
 • Plan Orokorra eta hirigintzako garapen dokumentuak.
 • Eraikinen, instalazioen eta obren gaineko zergaren ordenantza fiskal erregulatzailea.
 • Zerbitzu publikoen prestazioa eta administrazio lanak egiteagatiko tasen ordenantza erregulatzailea.

Besterik

 • Obra eskaria egin aurretik, udal teknikariekin egotea gomendatzen da.
 • Lanen izaeraren arabera, eskariari arautegi berezia aplikatu ahal zaio.
 • Obrak hasteko ez adopziozko eskaria aurkeztearren; udal lizentzia izan harte itxaron behar da.
 • Eskari hau Udal Erregistroan aurkeztu behar da, eta behin bisatuta, dagozkion udal tasak ordaindu behar dira.