Obra handiak

Deskribapena: Obra handiak egiteko udal lizentzia eskaria. Interesdunak pertsona fisiko zein juridikoak izan daitezke.

Obra handiak dira:
    • Eraikuntza berriak
    • Fatxada edo egiturari eragiten dien erreforma edo erreabilitazio lanak
    • Urbanizazio lanak
    • Eraisketak
    • Erabilera-aldaketak
    • Etxebizitza edo lokal kopurua aldatzeko diren lanak.
    • Eraikinen segurtasun edo bizigarritasun baldintzak aldatzen dituztenak.
    • Negutegiak edo landa eremuan eraiki beharreko edozein eraikin mota.

Informazio kontaktua: Telefonoa: 943 75 30 43

Posta Elektronikoa : bulegoteknikoa@soraluze.eus

Eskabidea non aurkeztu:

  • Internet bidezEgoitza elektronikoa atalean eskaera eginez (SAKATU HEMEN), aurkeztu beharreko dokumentuak atxikiz.
  • Bertaratuz: Interesaturik dagoen pertsona udaletxeko bulego orokorretara bertaratu beharko da aurkeztu beharreko dokumentuei sarrera emanez. 

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Eskaera orokorra inprimakia
  • Proiektu teknikoa. Paperean eta euskarri digitalean.
  • Beste administrazioen baimenak behar diren kasuetan, haien agiriak.
  • Udal teknikariak eskatzen duen dokumentazio gehigarria.

 

Aurkezteko epea

Mugagabea (beti obrak hasi baino lehenago).

Zerga eta tasen ordainketa

Onartutako udal ordenantzen arabera:

  • Eraikinen, instalazioen eta obren gaineko zergaren ordenantza fiskal erregulatzailea
  • Zerbitzu publikoen prestazioa eta administrazio lanak egiteagatiko tasen ordenantza erregulatzailea

Eta hirigintza ustiapenari dagozkionak, egongo balira.

Organo tramitatzailea:

Hirigintza

Erresoluzio organoa:

Alkatetza

Erresoluzio epea:

Hiru hilabete

Administrazioaren isiltasunaren eragina:

Baloratzekoa

Lege araudia:
    • 2187/1978 Errege Dekretua, Hirigintza Diziplinaren Arautegia onartzen duena.
    • 1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntza obretan segurtasun eta osasun neurriei dagokiona.
    • 68/2000 Dekretua, irisgarritasun baldintzei dagokiona.
    • 2/2006 Zoru eta Hirigintza Legea.
    • 7/2012 Legea, barne merkatuko zerbitzuei dagokiena, 2006/123/CE Zuzentaraura zenbait lege moldatzen dituena, abenduaren 12koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena.
    • 112/2012 Dekretua, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena.
    • Plan Orokorra eta hirigintzako garapen dokumentuak.
    • Eraikuntzako Kode Teknikoa (EKT).
    • Eraikinen, instalazioen eta obren gaineko zergaren ordenantza fiskal erregulatzailea.
    • Zerbitzu publikoen prestazioa eta administrazio lanak egiteagatiko tasen ordenantza erregulatzailea.

Besterik
    • Obra eskaria egin aurretik, udal teknikariekin egotea gomendatzen da.
    • Lanen izaeraren arabera, eskariari arautegi berezia aplikatu ahalko zaio.
    • Obrak hasteko, eskaria aurkeztu arren; udal lizentzia izan arte itxaron behar da.
    • Kontratista bat baino gehiago dauden kasuan, obren Segurtasun eta Osasun Koordinatzaile bat izendatu beharko du interesdunak.
    • Lanak hasi aurretik, eraikuntza eta eraisketako hondakinen kudeaketa egokia egingo dela ziurtatze aldera, berme bat ezarri beharko du interesdunak.

Deskargatu dokumentuak